adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató a szepitokezek.hu honlaplátogatók részére

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően az alábbi tájékoztatást nyújtjuk a www.szepitokezek.hu honlappal kapcsolatosan folytatott adatkezelésről.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon online kapcsolatfelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel kizárólag a weboldalon megadott telefonszámon és személyesen lehetséges.

Adatkezelő

Hettinger Ágnes

székhely: 1196 Budapest Zrínyi Miklós 186

telefon:

email: szepitoszaboagi@gmail.com

(továbbiakban: Adatkezelő)

 

Az adatkezelés jogalapja célja, időtartama, kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli:

Adatkezelés fajtája: telefonos megkeresés

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre: (keresztnév) név, telefonszám

Adatkezelés célja: időpont adása a személyesen igénybe vehető szépítő szolgáltatásra

Adatkezelés időtartama: Amennyiben az érdeklődő nem kér tájékozódás után időpontot, az adat azonnal törlésre kerül. Amennyiben vendéggé válik, az adatkezelés maximum időtartama 365 nap.

 

A Weboldal használatával és működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

A weboldalra való belépéssel, ha ezt az Érintett által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt az Érintett az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Érintett számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordozható okos eszközök), illetve azon e célból sütiket/cookiekat vagy más hasonló programokat helyezhet el.

A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így például:

 • információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,
 • megjegyzik a látogató egyéni beállításait,
 • felhasználásra kerülhetnek online tranzakciók igénybevételekor, vagy
 • felhasználásra kerülhetnek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához.

A weboldal elsősorban az ún. session cookies sütiket használja, ezek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. A Látogató személyének azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges.

A böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt Sütiket a merevlemezre ne mentse el. A Sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funkcióját választva bármikor lehetséges.

A Weboldal használatával az érintett hozzájárul a sütik rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a jelen pontban meghatározott módon és célokra.

 

A Weboldal a következő sütiket használja:

 

 • Süti neve: _gid – Google Analytics
 • Cél: követési cookie
 • Adattárolás időtartama: Böngésző bezárásáig
 • Süti neve: Session cookie _gat – Google Analytics
 • cél: követési cookie
 • adattárolás időtartama: Böngésző bezárásáig

 

A weboldal sem google hirdetési cookiet, sem Facebook követési cookit nem használ.

 

A cookie megkönnyíti a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára webes élményt,  hatékony információforrást jelentsen, biztosítja a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

 

A cookiek a felhasználó által használt eszközről a következő adatokat rögzítik:

 • a használt IP-cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői
 • a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,
 • az oldalon töltött idő.

 

Amire a weboldal üzemeltetője használja a sütiket, illetve más hasonló programokat:

 • hogy megmondja Ön járt-e már honlapunkon, illetve, hogy milyen aloldalakat látogatott meg
 • milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe,
 • milyen információk után érdeklődött, vagy melyek azok, amelyek leginkább érdekelhetik Önt.

Azaz a sütiket alapvetően információ gyűjtésre használjuk fel a még jobb felhasználói élmény biztosítása és honlapunk fejlesztése céljából.

 

A Weboldal a következő sütiket használja:

A Webáruház alkalmazza a Google Analytics-et, a Google webelemző szolgáltatását. A sütik által létrehozott, a Weboldal látogatója által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a Weboldal érintett által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a Weboldal működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Érintett böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal.  A sütik tárolását az Érintett megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával.

A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: https://www.google.com/analytics

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A Google soha nem kapcsolja össze az érintett IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Az érintett IP címe anonim módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható.

A sütik letiltását az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni: Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

 

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.

Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.

Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

Törléshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Korlátozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra de az érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy az érintett a tiltakozási jogával ért az adatkezelés ellen.

Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezlés ellen, ha az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke.

Az érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő elérhetőségein gyakorolhatja.

Az érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy választása szerint az Adatkezelő székhelye, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.